about-slide

Tarımsal Girişimcilik, Akuaponik Sistemler İçin Etkili Balıkçılık Teknikleri ve Topraksız Tarımda Akuaponik Sistemler Kitapları

Bu entelektüel çıktı kitabımız üç bölümden oluşmaktadır:
1.Tarımsal Girişimcilik Bölümü

Tarımsal girişimcilik, gençler için, özellikle işsizliği yenmek için çiftçilikle ilgilenenlere birçok fırsat sunabilir. Bu bölümde, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana gerçek hayata gömülü olan tarımsal girişimciliğe özel önem verildi. Bu bölüm, tüm işsiz gençlerle ilgilidir ve öncelikle gençlerin genel yararına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ortaklarımızla yaptığımız ön araştırmaya göre, girişimcilikle ilgili pek çok bölüm ve e-kitap olmasına rağmen, tarımsal girişimcilik üzerine yayınlanan materyal sayısının çok az olduğunu belirledik. Bu entelektüel çıktı, genç çiftçilerin ufuklarını açmak ve tarıma ve tarımın sunduğu fırsatlara karşı önyargılarını değiştirmek için destekleyecektir. Bu bölüm aynı zamanda gençlerin tarımsal yeterliliklerini geliştirmelerine de katkıda bulunmaktadır. Bu bölüm, üç ortak ülkemizin katkılarından oluşmuştur ve dört ülkeden derlenmiş gerçek hayat örneklerini ve tarımla alakalı fırsatları içermektedir.

2. Topraksız Tarımda Aquaponik Sistemler bölümü

Akuaponik çiftçilik, topraksız bitki yetiştiriciliğinin ve balık çiftçiliğinin bir kombinasyonudur ve tüm dünyada her geçen gün popülerlik kazanmaktadır. Aquaponik tarım sistemi, sınırlı, iklimsel olarak savunmasız ve bozulmuş toprak koşullarında yiyecek yetiştirmenin önemli bir yoludur. Akuaponik sistem, sürdürülebilir bir temelde bitki büyümesini, gıda üretimini, gıda egemenliğini ve gıda güvenliğini iyileştirmek için önemli bir potansiyel sunar. Akuaponik tekniklerinin ve stratejilerinin doğru uygulanması hakkında bilgi eksikliği ve doğru anlayış, akuaponik tarım için temel sınırlayıcı faktörlerdir. Aquaponik sistemlerin iyi bir şekilde anlaşılması, kentsel alanlarda topluluk temelli gıda üretimini, kırsal alanlarda ise endüstriyel ölçekte gıda üretimini ve gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde daha küçük düzeyde çiftçilik faaliyetlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu bölüm sağlıklı ve besleyici yönden zengin balıklar ve bitkiler yetiştirmek için farklı akuaponik tasarım sistemlerini ve akuaponik bileşenlerin bakımını anlatmaya odaklanmıştır.

3. Aquaponik Sistemler İçin Etkili Balıkçılık Teknikleri

Aquaponik, sürdürülebilir bir gıda üretimi yaklaşımıdır ve biyomimetrik doğal sistemlere ve döngüsel ekonominin ilkelerine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, esasen bozulmuş toprak koşullarında ve aşırı zor iklim ve çevre koşullarında gıda üretmek için yararlıdır. Sürekli artan bir nüfus yükü varken bilim adamları, topraksız alanda gıda üretimi için sürdürülebilir teknikler geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Akuaponiklerin etkin yönetimi, maksimum balık ve hayvan üretimini sağlamak için çeşitli önemli faktörlerin ve uygulamaların düzenli bakımını ve yönetimini içerir. Bu sistem, elektrik enerjisi, hava üfleyiciler, su pompaları, bitkiler, balıklar ve mikroorganizmalar gibi çeşitli bileşenlerin verimli kullanımına dayanmaktadır. Yoksul topluluklarda ve gelişmiş topluluklarda sürdürülebilir balık ve bitki üretimi için sınırlı bilgi mevcuttur. Bu nedenle, bu bölüm esas olarak akuaponik sistemler için etkili balık ve bitki yönetimi tekniklerini vurgulamaya odaklanmıştır.

Dosyalar

Sira Açıklama Dosya
1 Türkçe
2 İngilizce
3 Slovenca
4 Yunanca

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."