about-slide

Final Toplantısı

21.01.2021

Bu toplantıda bugüne kadar yaptıklarımızı inceledik ve projemiz kapsamındaki her bir faaliyetimiz hakkında görüşlerimizi paylaştık. Tamamlanan fikri çıktılarımızın son sürecini tartıştık. Tüm ortaklar, çıktılarımızın bazı eksik kısımları hakkında fikirlerini paylaştı. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek çoğaltıcı etkinlikler ve yaygınlaştırma faaliyetlerin hakkında detaylı olarak konuştuk.

Video Galerisi

Final Toplantısı

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."