about-slide

Genç Girişimciler Aquaponik Sistemlerde Projesi Çoğaltıcı Etkinliği

26/01/2021

Çoğaltıcı Etkinliğimiz sayesinde gençler, genç çiftçiler, gençlik ve tarımdan sorumlu yerel yönetimler arasında akuaponik sistemler, topraksız tarım ve girişimcilik ile ilgili duyarlılık ve farkındalık arttı. Etkinliğimizde gençlere tüm çıktılarımızı(-Van Şehrinin İklim Koşulları İçin Yenilikçi Bir Aquaponik Sistem Tasarımı, Tıbbi Bitkilerin Dijital Veritabanı (DiDaMeP)Tarımsal Girişimcilik,Topraksız Tarımda Aquaponik Sistemler,Aquaponik Sistemler İçin Etkili Balıkçılık Teknikleri kitabı) tanıttık . Diğer ülkelerde yapılan çoğaltıcı etkinlerimizin içeriği birbirine benzer olacaktır ancak; farklı ülkelerdeki bitki çeşitliliği, platformumuzdaki içerik çeşitliliklerine sebep olabilir. Etkinliğimizin sonunda projemizle alakalı bilgilerden oluşan çıktılarla alakalı quiz yapıldı.

Fotoğraf Galerisi

Video Galerisi

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."