about-slide

Van Valiliği

Van Valiliği, Van ilinde bulunan bir kamu organıdır. İlin baş yöneticisi ve merkezi hükümetin baş temsilcisi olan Van Governorate, bakanlık görevlerini yürütmek üzere görevlendirilen devlet görevlilerini denetliyor, il düzeyinde eğitim ve kültür, sağlık, finans, ekonomik ve ticari konularla ilgileniyor. Dolayısıyla, bir kamu kurumu olarak yerel kurumlar, kuruluşlar veya hizmetler ile yakın bir ilişkisi vardır. Tüm kamu kurumları Van Valiliği'ne bağlıdır. Bunlardan biri Van Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi. Bu AB Proje Koordinasyon Merkezi, İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2010/6 sayılı mutabakatı ile 26 Ocak 2010 tarihinde kurulmuş olup, Van Valiliği'nin 29.04.2010 tarihli onay mektubu uyarınca faaliyetlerine başlamıştır. 29.04.2010 tarihli ve 26.01.2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Van AB Proje Koordinasyon Merkezi olarak İçişleri Bakanlığı (Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği) genelgesi ile. Ülkemize AB’ye tam üyelik sürecinde, AB’nin AB’deki ekonomik ve sosyal dengenin sağlanması ve AB’de kullanılan bir araç olarak amaçlarının sürdürülmesine uygun olarak AB toplum programının ve Türkiye'nin katılımının kullanılması, AB’nin uyumlaştırılması, danışmanlık ve rehberlik AB Topluluk Programları ve Fonları, Türkiye ve Van ilinin çıkarlarına uygun faaliyetler yürütmek, İstişare ve Yönlendirme Komitesi'nin düzenli ve aktif çalışması için rehberlik ederek kurul sekretaryası tutmak ve Talep halinde TRB2 Bölgesi'ndeki AB Proje Koordinasyon Birimleri arasında bilgi paylaşımı, GZTF analizi, proje yeteneklerinin geliştirilmesi, turizm vb. koordinasyon ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunmak. Avrupa Birliği'nin Van ilinin adaylığı sürecinde ana hedefleri, AB'yi ve diğer uluslararası kaynakları sağlanacak fonları kullanarak projeler yapmak için kullanmaya, bu projeleri hem dijital hem de içerik açısından geliştirmeye yönelik hazırlar. Projeyi üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programın amacı, diğer yabancı konsolosluklara hibe hibelerinde, vakıf kuruluşlarının hibelerinde ve AB Çerçeve ve Bölgesel Kalkınma programlarında etkin bir şekilde bilgi vermek ve bilgi sağlamak, potansiyel faydalanıcılar için tanıtım, rehberlik ve bilgi kaynaklarına erişim. Valiliklerimiz; ilimizin ekonomik potansiyeline ve kaynak profiline göre; Özel sektörün rekabetçiliğini artıran, bölgesel istihdam ve kalkınma sağlayan, çevre sağlığı ve sosyal dengeyi koruyan bir anlayışla projeler yürütmektedir. Van dahil TRB2 Bölgesel Programlarının izlenmesini, denetlenmesini ve koordinasyonunu gerçekleştirmekte ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmaktadır. Projenin üretilmesi sürecinde ilin önceliklerini ve olanaklarını göz önünde bulundurur ve bütünsel bir strateji yaklaşımında yönlendirir. 2011 yılında, kuruluşumuz Eurodesk İrtibat Noktası olarak onaylandı ve Gençlik Bilgi alanı da hedeflerine dahil edildi. Gençlerin AB fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak için, gönüllülük ve tanıma faaliyetlerinin yanı sıra bilgi ve rehberliğe odaklandılar. Proje uzmanları ve 42 eurodesk gönüllüyle AB ve Erasmus programlarını tanıtıyor ve gençleri Avrupa fırsatlarıyla tanıştırıyor. Eurodesk temas noktası, Avrupa’nın gençlere eğitim ve gençlik için sunduğu fırsatlar ve gençlerin Avrupa’daki faaliyetlere katılımı hakkında da bilgi vermektedir. Ücretsiz soru-cevap hizmeti (e-posta, faks, telefon ve ziyaret yoluyla) soru sahiplerine danışmanlık ve yardım hizmetleri, fonlar hakkında Avrupa’ya internet erişimi sağlama, eğitimler ve destek hizmetleri, konferanslar, seminerler ve diğer etkinlikler Uzmanların yayılması ve gönüllü gençlik gibi Gençlik Programları çalışmaları birlikte yürütülmektedir. İlimizdeki insanların toplumsal katılımını artırmak ve daha kaliteli ve verimli çalışmalarla onlara ulaşmak için benimsemiş olan IPA “Van Şehir Projesi İçinde Yerinden Olmuş Kişiler için Topluluk Merkezleri” kapsamında da çalışıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Proje sonunda Van ilinde 3 topluluk merkezi bulunan üç ayrı mahallede inşa edilecektir. Proje bütçesi 5.773.000 Euro'dur. Ayrıca Erasmus + K1 ve K2 projelerini uyguluyoruz. “ Genç Girişimciler Aquaponics Sisteminde Çak Bir Beşlik ! Genç Girişimciler” mevcut Erasmus + K2 projemizdir.

İletişim Bilgileri

Adres

Şerefiye mah. Beşyol Mevkii Valilik Binası C blok 65000 İpekyolu/VAN

Telefon

0(432) 210 0370

Web

http://www.van.gov.tr/

E-posta

vanvalilik@eurodesk.eu

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."